IMG_1498

כשנוצר אמון וחיבור, ניתן ממש לחוש את התקשורת דרך החבלים

״כשנוצר אמון וחיבור, ניתן ממש לחוש את התקשורת דרך החבלים בצורה חדשה. ללא מילים, רק הוייה. כקושר ומוביל אני מצד אחד מצד הנגדי של השותפה שלי, מוביל אותה באופן אבסולוטי לאן שאני רוצה להגיע. אך עם זאת, אני רוצה לזהות את הצרכים שלה, לזהות לאן היא רוצה ללכת ולאן היא רוצה להגיע. לעשות את זה דורש ממני אמפתיה ותבונה.

בגלל זה אין שתי קשירות שהן אותו דבר, זה החיבור והשילוב בין מה שחי בינינו עכשיו. זה החיבור בין הרצונות של הנקשרת לבין ההקשבה שלי שיוצרים כל קשירה והופכים אותה לייחודית.

אני אוהב חבלים מסיבות רבות, הקשירה שמה אותי במקום נוכח לחלוטין ברגע, במה שקיים. מחובר לרגשות שלי, לצדדים האפלים ולצדדים המוארים. זה ביטוי רגשי בריא ומעצים. החבלים הם הרחבה של כל מה שאני והם לא משקרים.״

עדות של אחד המשתתפים בסדנת העמקה

סדנאות הבאות

מאמרים נוספים

אהבתם? שתפו את המאמר הזה